Consultancy Crystal Reports

Rapportages op maat
Vaak is de expertise om rapportages te ontwikkelen niet binnen een organisatie aanwezig. Het uitbesteden hiervan kan dan een goede optie zijn.
Op basis van de info-behoefte kunnen rapporten op maat worden ontwikkeld. Door de bij ons aanwezige kennis en ervaring op het gebied van Crystal Reports in te zetten zal deze route veelal snel tot de gewenste resultaten leiden.

Werken op afstand
Het maken van rapportages kan met moderne hulpmiddelen tegenwoordig vaak ook op afstand gebeuren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van softwaretoepassingen zoals TeamViewer. Je kunt daarbij desgewenst meekijken en zodoende inzicht ontwikkelen in de techniek achter de rapportages.

Tarieven
Wanneer met een 'bekende' database wordt gewerkt zullen rapporten een factor 2 tot 10 keer sneller tot stand komen in vergelijking met een database die eerst verkend moet worden. Om die reden zal het tarief daar mede op worden afgestemd

Neem voor meer informatie contact op door ons een bericht te sturen.