Laat je trainen door Karel

Karel Emck is ruim 15 jaar werkzaam als zelfstandig consultant, trainer en internetondernemer in de IT wereld.

Veel bedrijven worstelen met het verkrijgen van goede rapportages vanuit hun database en ERP-systeem. Ik schat dat wel zo'n 80% van alle Excel sheets in omloop feitelijk overbodig zijn en 'dubbel werk' betreft. Ik bedoel daarmee dat de data uit de Excel-sheet al in de database voorhanden is, maar voor de gebruiker onvoldoende toegankelijk.

In het verleden heb ik veel mensen getraind in het gebruik van Crystal Reports. In de praktijk blijken deze op hun eigen werkplek snel vast te lopen omdat er onvoldoende kennis is van databases in het algemeen en meer in het bijzonder van de database waarop gerapporteerd moet worden.

Dit betekent dat het anders zal moeten: Personen die zelfstandig met Crystal Reports moeten leren werken zullen breder moeten worden opgeleid. Zo zullen ze ook getraind moeten worden in databases en SQL. Daarnaast zal ook 'nazorg' in de vorm van een stuk begeleiding in de eigen omgeving vaak nodig zijn om werkelijk productief te worden. En voor kleine en middelgrote bedrijven zal het vaak verstandig zijn het bouwen van rapportages uit te besteden. Dankzij het Internet kan dit tegenwoordig desgewenst op afstand plaatsvinden."

 

 
Karel Emck is de initiatiefnemer van de verschillende academies en heeft meer dan 15 jaar hands-on ervaring als trainer en consultant. Karel heeft tientallen bedrijven en instellingen en honderden mensen getraind in rapportagetools zoals Crystal Reports, Reporting Services en in de taal SQL.